Sản phẩm mới thêm

Có 0 sản phẩm

Xem giỏ hàng
Danh mục
Bài viết
Sản phẩm

Ruột bút ký Gel mực nước 0.5mm

Ruột bút ký Gel

Phân Loại
Giá: 6,500đ
11,500đ

Chi tiết sản phẩm

Ruột bút ký Gel thay thế dự phòng cho các lại bút ký\

Ruột bút ký mực nước ngòi bi ( bút gel)

Ngòi: 0.5mm 

Màu: Xanh, Đen

Đơn vị tính: 1 cái (ngòi)

Ruột cox dùng thay thế cho bút ký xoay dạng nắp, bút ký CEO, bút Parker 

- ngòi bút trơn, ghi êm, ký sắc nét, không tắc mực

Top
X